Verdal Avløserlag

Webtemp – digitale timelister

Ansatte i Verdal Avløserlag får nå muligheten til å levere timelistene digitalt, gjennom appen «Webtemp». Mer info kommer, men mye kan leses i denne linken
Mangler du innlogging send meg et pip på verdal.avlag@gmail.com eller sms til 47486813 -Toril, Verdal Avløserlag