Verdal Avløserlag

OBS! Ny plassering av postkasse og inngang

I 2019 pågår det omfattende renovering av VIP-senteret. Avløserlagets inngang er derfor midlertidig flyttet til hovedinngangen, gå så gjennom kantina og følg videre skilting. Vi er fremdeles samlokalisert med Verdal Driftslag.

Postkassa vår, for innlevering av timelister, er også flyttet midlertidig. Denne er nå utenfor hovedinngangen, på baksiden av det store skiltet!

Frist timelistelevering er den 17. hver måned.

Beskrivelse av ny inngang. Gammel inngang ses i toppen av bilde.