Verdal Avløserlag

Jordbruksoppgjøret 2020

En forenkla jordbruksavtale ble lagt frem 30. april etter forhandlinger mellom partene.

Innenfor velferdsordningene er det følgende endringer i avtalen;

  • Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid ble økt med 2,8 %, og maksimalt tak på tilskudd er nå  kr. 85.800,-
  • For foreldre med barn som er kronisk syke eller har nedsatt funksjonsevne øker antall dager en kan få avløsing. Antall dager per forelder øker fra 20 til 30, og fra 40 til 60 for enslige forelder.
  • Satsane for tilskudd til tidligpensjon øker med kr. 5.200,- for enbrukerpensjon og kr. 8.320,- for tobrukerpensjon.

Vi ser dessverre at det heller ikke i år ble økning i dagsatsen ved tilskudd til avløsning ved sykdom. Dette medfører at egenandelen til bruker ved sykdom stadig blir høyere, og bidrar heller ikke til bedre økonomi i Landbruksvikarordninga.

Sluttprotokoll finn du her.

 

Opprinnelig innlegg her